За нас

Христијанската Баптистичка Црква е собир на локални македонски христијани, кои како своја заедничка цел го имаат духовното возобновување, поучување, надградување и живеење на христијанската вера, онака како што е воспоставена од Христос и апостолите, а запишана во Светото Писмо – Библијата. Нашата цел е Македонија да биде духовно пробудена, и да се врати на корените на верата која ја проповедал и Апостолот Павле на овие простори, а од која како народ премногу сме отстапиле.

– Кои се Христијаните-Баптисти?

– Христијаните Баптисти во Светот

– Христијаните Баптисти во Македонија

– Споредби на Православна Црква со Баптистичка Црква